Cervikalni bris

Uz pomoć ovog pregleda utvrđuje se prisutnost patogenih organizama kao što su bakterije, gljivice i dr. Postupak podrazumeva da ginekolog pod instrumentom (spekulumom) ima direktan i jasan uvid i pristup grliću materice. U zavisnosti od nalaza pregleda, potom sterilnim štapićem (sa vatom na vrhu) uzima bris cervikalne sluzi sa samog cerviksa. Analizu cervikalnog brisa vrši mikrobiolog. Nakon što se mikroorganizam koji ne sme biti prisutan izoluje, odnosno, ukoliko se nalazi u većem broju od dozvoljenog, nastavak lečenja preuzima i sprovodi ginekolog. Cervikalni bris se uzima ukoliko za to postoji potreba, a kod zdravih žena je to rutinski pregled u trudnoći. Cervikalni bris je takođe neophodno uzeti pre bilo koje ginekološke intervencije (operacija, carski rez, stavljanje spirale, HSG i dr.)

Takođe, cervikalni bris se uzima još kod abnormalnih rezultata PAPA TESTA, kad postoji sumnja na prisustvo polno prenosivih infekcija, u sklopu lečenja steriliteta.


BRISEVI: Vaginalni sekret – Cervikalni bris – ChlamydiaPapa brisMicroplasmae i UreaplasmaeHPV